Biz Kimiz

Kaplan Hukuk ve Danışmanlık Hizmeti

HAKKIMIZDA

Kaplan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; Mustafa Kaplan tarafından İstanbul’da kurulan, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere profesyonel anlamda, dinamik ve güvenilir danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermeyi misyon edinmiş bir hukuk bürosudur.

Faaliyet Alanlarımız

Diğerleri..Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Hukuk büromuz, gayrimenkul ve inşaat alanları ile ilgili oluşabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve davalarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda, taşınmaz alım satım ve kiralanması, satış sözleşmelerinin hazırlanması, gayrimenkullerin inşası gibi çok çeşitli işlemlerde müvekkillerimizi en etkili şekilde temsil etmekteyiz.

Daha Fazlası İçin Tıklayın..

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç teşkil eden bir haksızlığın ya da kabahatin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre cezai yaptırıma tabii tutulması konusunda gerekli şartların oluşup oluşmadığı ile ilgilenen bir hukuk dalıdır. Herhangi bir eylemin suç teşkil edip etmediği, suçun hukuki konusu, fail ve mağdur açısından değerlendirilip kast ve taksir unsurlarının varlığı araştırılır. Failin suç konusu eyleminin unsurlarına, ceza sorumluluğunun şartlarına, cezayı azaltan veya ortadan kaldıran nedenlerin varlığına ve yaptırımlara ilişkin bir değerlendirmeler ceza hukukunun genel konularını oluşturmaktadır.

Daha Fazlası İçin Tıklayın..

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku, işçiler ile işveren arasındaki iş ve çalışma ilişkisini ve hukuki sonuçlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. Bir başka değişle; İş hukuku resmi bir iş yerinde hizmet akdi ile başlayan ve çalışmasının karşılığında ücret alan işçi ile işveren arasında ve bunların bağlı olduğu topluluklarla (SSK, İş ve İşçi Bulma Kurumu, sendikalar, odalar, Çalışma Bakanlığı, vakıflar, dernekler vb.) olan ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüdür.

İş hukukunun iki temel süjesi bulunmaktadır. Bunlar işçi ve işverendir.

Daha Fazlası İçin Tıklayın..

Tüketici Hukuku

Tükeciti Hukuku

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, Kaplan Hukuk Bürosu olarak tüketici haklarının korunması, Tüketici ve Ticaret mahkemelerindeki davaların takibi, ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümü, Tüketici Hakem Heyetine müracaat, kararlarına itiraz ve kararların takibi aşamalarında destek sağlıyoruz.

Kaplan Hukuk Bürosu gerek tüketici gerekse üretici, ithalatçı veya satıcıların 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ihtiyaç duydukları her alanda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Daha Fazlası İçin Tıklayın..

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Kaplan Hukuk Bürosu olarak, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, aile hukuku alanında nişanlanma, evlilik, hısımlık, boşanma,evlat edinme, eşler arasındaki mal rejimleri, velayet ve vesayet gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Büromuz tarafından aile hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

• Nişanlanmadan doğan uyuşmazlıkların çözümü
• Evlilik protokolü hazırlanması

Daha Fazlası İçin Tıklayın..

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret kelime anlamı olarak; kar amacı ile mal ve hizmetlerin, para ile ifade edilebilen bütün değerlerin alım ve satım işlerinin tamamı olarak tanımlanabilir. Ticaret Hukukunun ana süjesi Tüzel kişiler/ tacirler kabaca ticari işletmeler, ticaret işleten dernekler ve vakıflardan oluşmaktadır. Yine Ticaret Hukuku; temel olarak tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar dahilinde koruma altına almakta olup, işletme sahipleri ve alıcılar için büyük önem taşımaktadır. Kaplan Hukuk Bürosu olarak yerli ve yabancı ticari işletmelere..

Daha Fazlası İçin Tıklayın..

Kaplan Hukuk ve Danışmanlık Hizmeti

Bilgi veya Danışmanlık hakkında sizlere yardımcı olalım