Kaplan Hukuk ve Danışmanlık Barosu

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç teşkil eden bir haksızlığın ya da kabahatin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre cezai yaptırıma tabii tutulması konusunda gerekli şartların oluşup oluşmadığı ile ilgilenen bir hukuk dalıdır. Herhangi bir eylemin suç teşkil edip etmediği, suçun hukuki konusu, fail ve mağdur açısından değerlendirilip kast ve taksir unsurlarının varlığı araştırılır. Failin suç konusu eyleminin unsurlarına, ceza sorumluluğunun şartlarına, cezayı azaltan veya ortadan kaldıran nedenlerin varlığına ve yaptırımlara ilişkin bir değerlendirmeler ceza hukukunun genel konularını oluşturmaktadır.

5237 sayılı TCK kapsamında suçlar, uluslararası suçlar, kişilere karşı suçlar, topluma karşı suçlar, millete ve devlete karşı suçlar olmak üzere dört farklı kategoride incelenmektedir. Her bir suç kategorisinde farklı suç tiplerinden ve cezai yaptırımlarından bahsedilmektedir.

Bu kapsamda, TCK veya mevzuatta tanımlanan bir suçun mevcut olması halinde, suçun meydana geldiği bölgedeki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılacak soruşturma dosyasının akabinde, suça konu olan deliller toplanmakta ve tanık ifadelerine başvurulmaktadır. Savcılık ardından davaya konu olan suçla ilgili iddianame düzenleyip ilgili mahkemeye göndermektedir. Suçun niteliğine göre Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi görevli mahkeme olarak atanmaktadır. Büromuz, tüm bu hukuki süreçler boyunca müşteki ve sanık tarafları için hukuki hizmet vermekte ve dava takibi yapmaktadır.

Ceza Hukuku Alanında Büromuzun Sunduğu Hukuki Hizmetler

• Yargılamanın Yenilenmesi
• Şikayet dilekçesi hazırlanması
• Kolluk ve Savcılıkta ifadenin alınmasına iştirak etme
• Ağır Ceza Mahkemesi görev alanına giren suçlarda müdafii ve müşteki vekilliği
• Asliye Ceza Mahkemesi görev alanına giren suçlarda müdafii ve müşteki vekilliği
• İcra Ceza Davaları
• Tutuklama kararına itiraz edilmesi
• Temyiz Dilekçesi hazırlanması