Kaplan Hukuk ve Danışmanlık Barosu

İş Hukuku

İş Hukuku, işçiler ile işveren arasındaki iş ve çalışma ilişkisini ve hukuki sonuçlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. Bir başka değişle; İş hukuku resmi bir iş yerinde hizmet akdi ile başlayan ve çalışmasının karşılığında ücret alan işçi ile işveren arasında ve bunların bağlı olduğu topluluklarla (SSK, İş ve İşçi Bulma Kurumu, sendikalar, odalar, Çalışma Bakanlığı, vakıflar, dernekler vb.) olan ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüdür.

İş hukukunun iki temel süjesi bulunmaktadır. Bunlar işçi ve işverendir. Her ne kadar Türk Hukuk sisteminde İş Hukuku kapsamındaki davalarda işçi ve işverenin avukat tutma zorunluluğu bulunmasa da, iş hukuku alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınması alacakların korunması noktasında son derece önemlidir. Ayrıca bu yol ile zaman ve maddi kaybın en aza indirilmesi de söz konusu olacaktır.

Kaplan Hukuk Bürosu olarak; işçi ve işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda verdiğimiz çözüm odaklı hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Kıdem Tazminatı Davası
 • İhbar Tazminatı Davası
 • İşe İade Davası
 • Kötü Niyet Tazminatı Davası
 • Eşit Davranmama Tazminatı Davası
 • Boştan Geçen Süre Tazminatı Davası
 • İşe Başlatmama Tazminatı Davası
 • Sendikal Tazminat Davası
 • Ücret Alacağı Davası
 • Fazla Mesai Ücreti Alacağı Davası
 • Yıllık İzin Ücreti Alacağı Davası
 • Yol ve Yemek Ücreti Alacağı Davası
 • Prim Ücreti Alacağı Davası
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil ( UBGT ) Ücreti Alacağı Davası