Kaplan Hukuk ve Danışmanlık Barosu

Sigorta Hukuku

Günümüzde sigortacılık sektörünün hızla gelişmesi sonucunda sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki sorunlar da artmaktadır. Sigortacılık da rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti önemlidir.

Özellikle fiili durumun sigorta kapsamı dâhilinde olup olmadığı, kusur durumu ve sözleşmeye etkisi, ödeme yapılması halinde üçüncü kişilere rücu edilmesi konularında hukuki danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız.

Sigorta Hukuku alanında uzman ekibimiz, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketlerine ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalılara ve diğer poliçe lehtarlarına hukuki destek sağlayarak her türlü ihtilafın çözümü için dava süreçlerinin takibini sağlamakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususların, sözleşmelerin pek çoğunda hukuki ihtilaflara sebebiyet vermektedir. Ayrıca sigortacılık faaliyetinin getirdiği genel mali risk, idarelerin de sigortacılık faaliyetlerini yoğun şekilde denetlenmeye yönelmeleri sonucunu doğurmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak sigortacılığın ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını son derece önemli bir hala getirmektedir. Bu bağlamda verdiğimiz hizmetler ise:

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
Sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması,
Hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması,
İdari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi

KAPLAN Hukuk Bürosu olarak Sigorta Hukuku kapsamına giren dava ve vekillik hizmetlerimiz ile müvekkillerimizin haklarını koruyor, prosedür ve süreçler hakkında bilgi verirken belge düzenleme ve takip işlemlerini yürütüyoruz.

Kaplan Hukuk Bürosu, araç değer kaybı , ticari kazanç kaybı hukuki işlem süreçleri de uzman ekibimiz tarafından sonuçlandırılmaktadır.

Sigorta Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetler şu şekildedir:

  • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davalarının takibi,
  • Hayat ve Maluliyet Sigortası davalarının takibi,
  • Trafik kazalarına ilişkin tazminat taleplerinde sulh olma ve dava takibi hususlarında temsil,
  • Yangın sigortası davalarının takibi,
  • Kasko ve Deniz Sigortasından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü,
  • Ferdi Kazalara ilişkin davalarının takibi,
  • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalarının takip edilmesi,
  • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım
  • Araç değer kaybı, ticari kazanç kaybı takibi