Kaplan Hukuk ve Danışmanlık Barosu

Ticaret Hukuku

Ticaret kelime anlamı olarak; kar amacı ile mal ve hizmetlerin, para ile ifade edilebilen bütün değerlerin alım ve satım işlerinin tamamı olarak tanımlanabilir. Ticaret Hukukunun ana süjesi Tüzel kişiler/ tacirler kabaca ticari işletmeler, ticaret işleten dernekler ve vakıflardan oluşmaktadır. Yine Ticaret Hukuku; temel olarak tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar dahilinde koruma altına almakta olup, işletme sahipleri ve alıcılar için büyük önem taşımaktadır. Kaplan Hukuk Bürosu olarak yerli ve yabancı ticari işletmelere, ticaret işleten derneklere ve vakıflara şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanında profesyonel danışmanlık ve şirket vekilliği hizmeti vermekteyiz.

Ticaret Hukuku alanında vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır;

 Ticari İşletmelere danışmanlık ve şirket vekilliği hizmeti

• Yerli ve yabancı müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi

• Ticaret adı ve işletme unvanı işlemleri, ticaret unvanının korunması ve unvana tecavüze karşı hukuki koruma

• Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili

• Ortakların kişisel alacaklarının takibi

• Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar

• Sermaye artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini

• Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri

• Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü

• Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun mal varlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili

• Hisse senedi ve şirket mal varlıklarının alım-satımı

• Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafın çözümlenmesi

• Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeye ilişkin ihtilafların hukuki takibi

• Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri

• Ceza gerektiren fiiller karşısında şirket ortaklarına savunma avukatı olarak hukuki destek verilmesi