Kaplan Hukuk ve Danışmanlık Barosu

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Milletlerarası hukukta vatandaşlık, devlet ve gerçek kişi arasındaki siyasi ve hukuki bağdır. Devletler sahip oldukları mahfuz yetkiyi yani herhangi bir gerçek ya da tüzel kişiye vatandaşlık kazandırma ya da kaybettirme konusunda sahip olduğu yetkiyi kullanma konusunda takdir yetkisine sahiptirler.

Bu yetki sınırsız olmamakla birlikte, bu alanda milletlerarası hukukun oldukça büyük etkisi vardır. Söz konusu devletin imzalamış olduğu sözleşmeler ve uluslararası teamül kuralları, bir devletin vatandaşlık tayininde esas alınmaktadır. 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu, vatandaşlığın kazanılması, kaybettirilmesi ve vatandaşlıktan çıkma gibi hususları düzenlemektedir.

Kaplan Hukuk Bürosu olarak, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların idareye başvurusunda gerekli olan bütün aşamalarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Yabancılar hukuku ise, bir ülkede bulunan yabancıların yabancı olmaları hasebiyle konulmuş olan kuralların tümüdür. Yabancı, bir devletin ülkesinde bulunan ve o devletin vatandaşlığını iddiaya hakkı olmayan kimsedir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yabancı olarak sayılan kişiler, vatansızlar, uluslararası korumadan yararlananlar, geçici korumadan yararlananlar, göçmenler, doğumla Türk vatandaşlığından çıkanlar ve azınlıklardır.

Bu kanun kapsamında, yabancıların Türkiye’ye giriş ve vize almaları, ikamet izni başvuruları, vatansız kişiler, sınır dışı etme ve uluslararası koruma gibi hususlar yer almaktadır.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kapsamında, hukuk büromuz tarafından verilen hizmetlerden bazıları şu şekildedir:

  • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
  • Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi
  • Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi
  • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması